Uptech

Виртуал Веб

3D болон 360 виртуал орон зай бүхий WebVR, WebGL технологийг ашигласан шинэлэг веб сайтын үйлчилгээ. Хэрэглэгчид консол болон VR толгойн өмсгөлөөр шууд хандан үзэх боломжтой