Uptech

Виртуал Аялал

Оффис, ресторан зэрэг үл хөдлөх хөрөнгийн орчныг 360 зураг авалт болон 360 рендерийн тусламжтайгаар цогц виртуал аялал болгож веб сайтад байршуулж өгөх үйлчилгээ