Uptech

Виртуал медиа

360 постер, 360 инфографик, 360 видео зэрэг олон төрлийн иммерсив контентийн үйлчилгээ. Сургалтын семульци, 3D VR загварын байр зэрэг 3D виртуал контентийн үйлчилгээ