Uptech
Компанийн тухай

Virtual Reality
технологийг
хөгжүүлэхэд

Манай байгууллага нь 2018 онд байгуулагдан Virtual Reality технологийг хөгжүүлэн, нийгэмд олон төрлийн шийдэл санал болгож, үнэ цэнэ бүтээх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид Монголын бизнес болон соёлыг VR технологийн тусламжтайгаар олон улсад сурталчилан таниулах шийдэлийг санал болгохоор хичээн ажиллаж байна.

Алсын хараа

Хүн бүрт хүрэлцэх технологийн шийдлийг бүтээнэ.

Эрхэм зорилго

Монголын зах зээлд VR, AR технолгийн дэвшилийг нэвтэрүүлэгч тэргүүлэх компани байж дэлхийд Монгол контентийг сурталчлан таниулагч болох.

Нийгмийн хариуцлага

Монголын боловсролд технологийн дэвшилийг нэвтэрүүлж, чанарыг сайжруулна Соёлоо дэлхийд сурталчлахад технологийн дэвшилийг ашиглана.

Xамтын ажиллагаа, Түншлэл

Харилцагч таньд технологийн шийдэл санал болгож, чанартай үйлчилгээг эрхэмлэн ажиллана

Ажилчид

Ёс зүйг эрхэмлэж сургалт хөгжлийг дэмжинэ.

Хэрэглэгчид

Технологийн гайхамшгийг мэдрүүлнэ.

Технологи

Технологийн дэвшилийг нэвтэрүүлж контентийг чанаржуулна

Uptech

Бид дэлхийн ууган холбоо болох International Virtual Reality Professionals Association буюу IVRPA-ийн албан ёсны гишүүн бөгөөд дэлхийн стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэгчиддээ санал болгохоор зорин ажиллаж байна.